Mua bán nhà tại Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm

1 - 15 của 27
Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

56 m2
8
5
₫ 50 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

36 m2
Bắc
2
2
₫ 20 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà 28 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

120 m2
Tây Bắc
28
10
₫ 130 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

30 m2
₫ 3.85 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

22 m2
Tây
₫ 12.9 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

22 m2
3
3
₫ 13.5 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

56 m2
₫ 44 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

20 m2
3
5
₫ 13.9 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

68 m2
₫ 38 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

34 m2
₫ 23 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

54 m2
4
4
₫ 10.2 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

50 m2
Đông
5
₫ 50 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

36 m2
Đông
₫ 23.5 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố 20 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

290 m2
20
₫ 200 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố 55 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ

175 m2
55
₫ 170 tỷ

11/07/2019