Mua bán nhà tại Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 369
Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Buồm

₫ 12.8 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phan Chu Trinh

₫ 13.6 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bài

168 m2
5
₫ 88 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phường Phúc Tân

35 m2
3
3
₫ 5.1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phường Phúc Tân

31 m2
3
3
₫ 5.1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bài

200 m2
₫ 84 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Phan Chu Trinh

260 m2
₫ 265 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Hàng Bạc

32 m2
₫ 34 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Tràng Tiền

₫ 4700 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo

115 m2
₫ 24.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Chương Dương

₫ 2.05 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Chương Dương

36 m2
4
3
₫ 3.2 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Chương Dương

₫ 7.25 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Hoàn Kiếm

TP.Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm, Chương Dương

22 m2
3
3
₫ 1.8 tỷ

11/16/2019