Mua bán nhà tại Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy

1 - 15 của 910
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

27 m2
3
4
₫ 2.7 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

35 m2
Tây Nam
3
4
₫ 3 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

45 m2
Đông Nam
3
4
₫ 6.5 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

55 m2
Tây Bắc
3
3
₫ 3.9 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

₫ 4.6 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

35 m2
Đông
3
4
₫ 3.5 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

44 m2
Tây Bắc
5
4
₫ 5.4 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

55 m2
₫ 11.5 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

55 m2
₫ 11.5 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

₫ 3 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

72 m2
2
₫ 21 tỷ

11/22/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

205 m2
Đông Nam
₫ 42 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

₫ 4.4 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

45 m2
5
4
₫ 3.85 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

34 m2
₫ 3.2 tỷ

11/21/2019