Mua bán đất thổ cư tại Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội

1 - 15 của 496
Mua bán Nhà riêng 25 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

100 m2
25
25
₫ 9.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

50 m2
Đông Nam
4
3
₫ 7 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

70 m2
₫ 13.9 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

52 m2
4
4
₫ 11.2 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

60 m2
6
₫ 12.8 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố 11 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

53 m2
11
11
₫ 9 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

170 m2
₫ 29.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

40 m2
5
3
₫ 4.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

50 m2
₫ 7.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

72 m2
₫ 19.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

175 m2
₫ 66 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

125 m2
₫ 42 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

113 m2
₫ 3.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

100 m2
₫ 35 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

64 m2
₫ 25.7 tỷ

12/07/2019