Mua bán nhà tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

1 - 15 của 4835
TOP
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Mai Dịch

36 m2
3
3
₫ 3.9 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

31 m2
3
3
₫ 3 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

0 m2
₫ 6.5 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

134 m2
₫ 10.9 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

30 m2
3
4
₫ 5.5 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

42 m2
3
2
₫ 2.8 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu

184 m2
4
4
₫ 3.95 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

40.5 m2
4
3
₫ 3.88 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

₫ 2.8 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

₫ 7.95 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Mai Dịch

33 m2
₫ 7.5 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

₫ 2.4 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu

48 m2
Bắc
3
4
₫ 8.6 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

42 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 6.4 tỷ

12/15/2019