Mua bán Nhà tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

1 - 15 của 6052
Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Yên

₫ 3.35 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

35 m2
₫ 2.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

30 m2
₫ 2.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

36 m2
Nam
6
6
₫ 3.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

60 m2
₫ 9.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

70 m2
₫ 4.95 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

149 m2
₫ 39.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

₫ 6.4 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

32 m2
4
4
₫ 6.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 8 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Tân

76 m2
8
10
₫ 12.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

30 m2
2
0
₫ 1.75 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

₫ 3.48 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Tân

₫ 5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

₫ 3.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Tân

37 m2
Bắc
6
4
₫ 5.3 tỷ

05/25/2020