Mua bán nhà tại Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

1 - 15 của 5014
Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

35 m2
5
5
₫ 3.45 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

37 m2
6
5
₫ 3.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

35 m2
5
5
₫ 3.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

41 m2
5
₫ 3.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Quan Hoa

₫ 3.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Yên Hòa

35 m2
6
₫ 4.7 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Mai Dịch

60 m2
₫ 9.1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Trung Hoà

40 m2
₫ 4.2 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà  tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

83 m2
₫ 11.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Tân

₫ 3.3 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

53 m2
Tây Bắc
5
4
₫ 8.2 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu

₫ 4.2 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng

60 m2
4
2
₫ 6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Nghĩa Đô

40 m2
4
2
₫ 3.55 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà 6 phòng ngủ tại Quận Cầu Giấy

TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy, Phường Mai Dịch

38 m2
6
3
₫ 3.7 tỷ

11/17/2019