Mua bán nhà tại Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm

1 - 15 của 575
Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

36 m2
3
3
₫ 2.9 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

52 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 4.06 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

37 m2
Đông Bắc
3
4
₫ 2.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

32 m2
Đông Bắc
3
4
₫ 3.1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

71 m2
Đông Nam
6
4
₫ 4.5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

51 m2
Đông Nam
3
2
₫ 2.85 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

33 m2
Nam
3
4
₫ 2.85 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

55 m2
Đông Nam
5
3
₫ 2.8 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

37 m2
Đông Bắc
3
4
₫ 2.4 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

33 m2
₫ 2.7 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

38 m2
₫ 2.8 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

33 m2
₫ 2.9 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

47 m2
₫ 4.2 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

30 m2
₫ 2.3 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Bắc Từ Liêm

TP.Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Xuân Đỉnh

32 m2
Tây Bắc
3
4
₫ 2.35 tỷ

11/17/2019