Mua bán nhà tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

31 - 45 của 241
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Hữu Hòa

30 m2
Tây Bắc
4
3
₫ 1.65 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tứ Hiệp

37 m2
4
3
₫ 2.7 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

42 m2
4
3
₫ 2.35 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

35 m2
4
3
₫ 1.95 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tả Thanh Oai

35 m2
4
3
₫ 1.45 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

41 m2
4
3
₫ 3.1 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tả Thanh Oai

43 m2
4
3
₫ 1.55 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

45 m2
4
3
₫ 1.95 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

37 m2
Tây Nam
3
3
₫ 2.7 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

42 m2
Đông Nam
4
3
₫ 2.7 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

72 m2
Đông Nam
4
3
₫ 5.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

35 m2
Đông Nam
4
3
₫ 2.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Hữu Hòa

33 m2
Tây Bắc
4
3
₫ 1.65 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

35 m2
Đông Bắc
4
3
₫ 2.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Ngọc Hồi

38 m2
Tây Bắc
4
3
₫ 3.1 tỷ

02/21/2020