Mua bán nhà tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

16 - 30 của 352
Mua bán Nhà riêng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

₫ 2.6 tỷ

01/19/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

40 m2
₫ 2.8 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

44 m2
₫ 3.2 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

35 m2
4
₫ 1.7 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

43 m2
₫ 2.9 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

55 m2
4
₫ 3.9 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

60 m2
₫ 6.2 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

43 m2
₫ 3.1 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

32 m2
₫ 2.95 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

38 m2
4
₫ 3 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

33 m2
₫ 2.8 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

39 m2
₫ 3.25 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà riêng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

46 m2
₫ 1.1 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Đại Áng

50 m2
₫ 2.87 tỷ

01/18/2020

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

38 m2
₫ 1.95 tỷ

01/17/2020