Mua bán nhà tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

1 - 15 của 329
Mua bán Biệt thự  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

₫ 11.628 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

42 m2
4
₫ 2.6 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

42 m2
Tây Nam
6
6
₫ 3.85 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà 6 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

35 m2
6
₫ 2.65 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

34 m2
₫ 2.4 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

34 m2
₫ 2.65 tỷ

11/12/2019

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

169 m2
₫ 1 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Thị trấn Văn Điển

40 m2
₫ 600 triệu

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tả Thanh Oai

35 m2
₫ 1.65 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

80 m2
₫ 4.2 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

31 m2
4
4
₫ 2.35 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

35 m2
6
4
₫ 3.2 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

35 m2
Tây Nam
4
3
₫ 2.5 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

34 m2
Đông Nam
₫ 2.4 tỷ

11/11/2019