Mua bán nhà tại Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội

1 - 15 của 392
Mua bán Nhà tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

58 m2
₫ 4.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

32 m2
₫ 2.25 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

32 m2
₫ 2.95 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

60 m2
₫ 6.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

38 m2
₫ 2.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

39 m2
₫ 3.25 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

33 m2
₫ 2.8 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

34 m2
₫ 2.65 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tứ Hiệp

38 m2
5
₫ 2.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tam Hiệp

42 m2
4
₫ 2.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Tân Triều

38 m2
₫ 2.4 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

33 m2
₫ 2.8 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

43 m2
₫ 3.25 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Hữu Hòa

49 m2
₫ 2.35 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Thanh Trì

TP.Hà Nội, Huyện Thanh Trì, Xã Thanh Liệt

54 m2
₫ 4.3 tỷ

12/09/2019