Mua bán nhà tại Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm

1 - 15 của 70
Mua bán Nhà phố tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

104 m2
₫ 7.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

56 m2
Đông Bắc
5
4
₫ 4.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

₫ 3.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

34.2 m2
₫ 2.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

38 m2
₫ 2.1 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 8 phòng ngủ tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

55 m2
8
8
₫ 2.9 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

₫ 4.69 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

66 m2
₫ 4.752 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà riêng tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

₫ 1.4 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

84 m2
Bắc
₫ 3.612 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà riêng tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

₫ 1.4 tỷ

12/02/2019

Mua bán Nhà riêng tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

60 m2
₫ 4.5 tỷ

12/02/2019

Mua bán Nhà tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

₫ 7.15 tỷ

12/02/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

105 m2
Đông Nam
₫ 7.6 tỷ

12/02/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

66 m2
Đông Bắc
₫ 4.79 tỷ

12/02/2019