Mua bán nhà tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 92
Mua bán Nhà phố tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Cổ Bi

75 m2
₫ 3.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà riêng tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

₫ 2.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Cổ Bi

62 m2
Tây Bắc
₫ 2.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

90 m2
₫ 5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá

200 m2
Đông Nam
3
3
₫ 5.3 tỷ

12/16/2019

Mua bán Biệt thự tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá

132 m2
Tây Nam
₫ 8.8 tỷ

12/16/2019

Mua bán Biệt thự tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá

230 m2
Đông Bắc
₫ 10.58 tỷ

12/16/2019

Mua bán Biệt thự tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá

209 m2
₫ 46 triệu

12/16/2019

Mua bán Biệt thự tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá

212 m2
Tây Bắc
₫ 8.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Biệt thự tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá

256 m2
Tây Nam
₫ 49 triệu

12/16/2019

Mua bán Biệt thự tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá

198 m2
Tây Bắc
₫ 44 triệu

12/16/2019

Mua bán Biệt thự tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá

₫ 10.58 tỷ

12/16/2019

Mua bán Biệt thự tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá

175 m2
Tây Nam
₫ 10.6 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Phú Thị

₫ 1.15 tỷ

12/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

51 m2
Đông Nam
₫ 2.9 tỷ

12/15/2019