Mua bán Nhà tại Huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội

1 - 15 của 99
Mua bán Nhà riêng 8 phòng ngủ tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

250 m2
Đông Nam
8
7
₫ 4 tỷ

05/26/2020

Mua bán Biệt thự 6 phòng ngủ tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Dương Xá

144 m2
Tây Bắc
6
6
₫ 15 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Cổ Bi

74 m2
Bắc
1
1
₫ 3.1 tỷ

05/26/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Dương Xá

₫ 8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đa Tốn

₫ 10.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đa Tốn

272 m2
₫ 38 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

62 m2
Đông Nam
2
1
₫ 2.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 7 phòng ngủ tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

80 m2
Đông
7
4
₫ 4.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

84 m2
Đông Nam
5
4
₫ 3.78 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

₫ 4.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đa Tốn

₫ 12 tỷ

05/24/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đa Tốn

₫ 10.9 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

₫ 7.95 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà 8 phòng ngủ tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Thị Trấn Trâu Quỳ

₫ 4 tỷ

05/23/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Gia Lâm

TP.Hà Nội, Huyện Gia Lâm, Xã Đặng Xá

132 m2
2
2
₫ 7.9 tỷ

05/22/2020