Mua bán Nhà tại Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

1 - 15 của 35
Mua bán Nhà 58 phòng ngủ tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Kim Chung

230 m2
58
58
₫ 13 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Kim Chung

61 m2
Đông
4
2
₫ 2.35 tỷ

05/26/2020

Mua bán Biệt thự 6 phòng ngủ tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Võng La

470 m2
Đông Nam
6
6
₫ 7.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Xuân Nộn

70 m2
Đông
3
2
₫ 3.5 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Kim Chung

₫ 13.5 tỷ

05/22/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Vân Nội

₫ 3.1 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Đông Hội

₫ 4 triệu

05/20/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Uy Nỗ

70 m2
4
4
₫ 3.01 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

80 m2
Đông Nam
5
4
₫ 2.4 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

80 m2
Đông Nam
₫ 2.4 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

80 m2
₫ 2.48 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

70 m2
Đông Nam
4
4
₫ 2.3 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

70 m2
₫ 3.5 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Xã Xuân Nộn

70 m2
Đông
3
2
₫ 3.5 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Đông Anh

TP.Hà Nội, Huyện Đông Anh, Thị trấn Đông Anh

70 m2
Đông
3
2
₫ 3.5 tỷ

05/18/2020