Mua bán nhà tại Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

1 - 15 của 18
Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Phường 3

90 m2
2
2
₫ 1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà  tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Phường 9

176 m2
₫ 1.6 tỷ

12/02/2019

Mua bán Nhà  tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Xã Trung An

88 m2
₫ 2.8 tỷ

11/29/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Phường 6

51 m2
₫ 650 triệu

11/28/2019

Mua bán Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Phường 6

65 m2
1
2
₫ 2.3 tỷ

11/27/2019

Mua bán Nhà  tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Xã Trung An

120 m2
₫ 750 triệu

11/27/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Phường 2

₫ 2.1 tỷ

11/26/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Phường 5

₫ 3.2 tỷ

11/26/2019

Mua bán Nhà  tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Phường 6

48 m2
₫ 700 triệu

11/25/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Phường 9

₫ 520 triệu

11/24/2019

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Xã Trung An

₫ 490 triệu

11/23/2019

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Xã Trung An

₫ 650 triệu

11/23/2019

Mua bán Nhà  tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Phường 5

90 m2
₫ 4.15 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Phường 5

₫ 4.15 tỷ

11/22/2019

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Thành phố Mỹ Tho

Tiền Giang, Thành phố Mỹ Tho, Xã Tân Mỹ Chánh

110 m2
Nam
1
₫ 88 tỷ

11/21/2019