Mua bán Nhà tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

1 - 15 của 54
TOP
Cơ hội đầu tư sinh lợi hấp dẫn nhất tại TP. Huế

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

100 m2

07/28/2016

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

₫ 1.75 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Thị trấn Phú Dương

190 m2
Bắc
₫ 1.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

115.8 m2
Nam
3
3
₫ 4.95 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Đa

105 m2
Nam
5
5
₫ 2.2 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Đa

105 m2
5
2
₫ 2.05 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

105 m2
Nam
4
2
₫ 1.87 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

105 m2
Bắc
5
4
₫ 1.95 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Đa

105 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 2.22 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Đa

105 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 2.2 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Đa

105 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 1.85 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Đa

103 m2
Nam
5
4
₫ 4.05 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

217 m2
Bắc
3
2
₫ 1.85 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

105 m2
Bắc
3
₫ 1.87 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

105 m2
Bắc
2
2
₫ 1.85 tỷ

05/21/2020