Mua bán nhà tại Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

1 - 15 của 69
TOP
Cơ hội đầu tư sinh lợi hấp dẫn nhất tại TP. Huế

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

100 m2

07/28/2016

BÁN NHÀ HOÀN THIỆN CHUYỂN VÀO Ở TẾT TP HUẾ

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

105 m2
Đông
3
2
₫ 2.55 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

105 m2
Tây
₫ 2.55 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

₫ 1.92 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

105 m2
Bắc
4
₫ 2 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

105 m2
Bắc
5
3
₫ 1.999 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

166 m2
Nam
₫ 3.6 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

100 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 2.55 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Mỹ

157 m2
Nam
2
₫ 2.6 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

₫ 1.92 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

105 m2
4
3
₫ 2 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

₫ 1.92 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

₫ 1.92 tỷ

12/11/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Phú Vang

Thừa Thiên Huế, Huyện Phú Vang, Xã Phú Thượng

80 m2
Tây Nam
2
2
₫ 1.92 tỷ

12/10/2019