Mua bán Nhà tại Huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

1 - 15 của 125
Mua bán Nhà phố  tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

120 m2
₫ 3.2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

120 m2
₫ 3.2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

80 m2
Nam
3
3
₫ 2.52 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

80 m2
3
3
₫ 2.55 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

80 m2
Nam
3
3
₫ 2.55 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

120 m2
Nam
5
3
₫ 3.2 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

192 m2
Đông
4
₫ 5.678 tỷ

05/26/2020

Mua bán Biệt thự 12 phòng ngủ tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Thanh

240 m2
Tây
12
12
₫ 15.68 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

192 m2
Đông
5
₫ 5.7 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

112 m2
Bắc
4
4
₫ 3.931 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

112 m2
Nam
₫ 3.78 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

192 m2
Đông
4
₫ 5.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Biệt thự 15 phòng ngủ tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

240 m2
Tây
15
15
₫ 17.582 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

112 m2
Nam
₫ 3.874 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

112 m2
Đông
3
3
₫ 3.6 tỷ

05/26/2020