Mua bán nhà tại Phường Trần Lâm, Thành phố Thái Bình

1 - 13 của 13
Mua bán Nhà  tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

64 m2
Tây Bắc
₫ 680 triệu

1/8/2018

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

72 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.6 tỷ

9/13/2017

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

71 m2
Đông Nam
1
₫ 1.6 tỷ

9/13/2017

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

72 m2
Đông Nam
3
₫ 1.6 tỷ

9/8/2017

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

90 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 2.45 tỷ

8/30/2017

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

64 m2
Đông Nam
3
2
₫ 880 triệu

8/8/2017

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

64 m2
Đông Nam
3
2
₫ 880 triệu

8/5/2017

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

64 m2
Đông Nam
3
₫ 880 triệu

8/2/2017

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

75 m2
Tây Bắc
4
₫ 2.35 tỷ

1/9/2017

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

75.6 m2
Đông Nam
₫ 2.4 tỷ

11/9/2016

Mua bán Nhà  tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

67 m2

9/20/2016

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

70 m2

9/16/2016

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Thành phố Thái Bình

Thái Bình, Thành phố Thái Bình, Phường Trần Lâm

350 m2
Tây Bắc
4
3
₫ 2.8 tỷ

1/17/2016