Mua bán nhà tại Thành Phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

1 - 9 của 9
Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 2

68 m2
2
1
₫ 560 triệu

10/30/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 10

72 m2
2
1
₫ 327 triệu

11/3/2017

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 10

72 m2
2
1
₫ 327 triệu

11/3/2017

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 10

72 m2
2
1
₫ 327 triệu

11/1/2017

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 10

72 m2
Tây Nam
2
1
₫ 327 triệu

11/1/2017

Mua bán Nhà  tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 10

72 m2
Tây Nam
₫ 327 triệu

10/31/2017

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 10

90 m2
2
1
₫ 327 triệu

9/21/2017

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

1014 m2
3
2
₫ 680 triệu

6/17/2016

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 2

461 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 6.3 tỷ

6/11/2016