Mua bán Nhà tại Sóc Trăng

1 - 8 của 8
Mua bán Nhà phố  tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

₫ 1.81 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

300 m2
Tây Bắc
5
3
₫ 1.75 tỷ

08/05/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

110 m2
Tây Bắc
6
4
₫ 3.62 tỷ

07/26/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

₫ 3.65 tỷ

07/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 4

₫ 3.6 tỷ

07/22/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 1

111.7 m2
₫ 9 tỷ

07/18/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 2

₫ 7 tỷ

07/14/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành Phố Sóc Trăng

Sóc Trăng, Thành Phố Sóc Trăng, Phường 2

64 m2
Đông
3
3
₫ 7 tỷ

07/11/2020