Mua bán nhà tại Quảng Ninh

1 - 15 của 56
Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

300 m2
₫ 7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 2.4 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

93 m2
₫ 4 tỷ

12/10/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

₫ 10 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

150 m2
₫ 6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

89 m2
Đông
2
2
₫ 1.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Tp. Uông Bí

Quảng Ninh, Tp. Uông Bí, Phường Yên Thanh

100 m2
Đông Nam
5
7
₫ 3.8 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Uông Bí

Quảng Ninh, Tp. Uông Bí, Phường Yên Thanh

99 m2
Đông Nam
₫ 1.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

70 m2
₫ 2.3 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

70 m2
₫ 2.3 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

70 m2
₫ 2.1 tỷ

12/08/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

70 m2
₫ 2.4 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hà Khẩu

523 m2
Đông Bắc
4
1
₫ 4.1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 8.1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

88 m2
₫ 7 tỷ

12/06/2019