Mua bán Nhà tại Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

1 - 15 của 42
TOP
Bán biệt thự đẹp sát bờ Sông Trà khúc

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Trần Phú

₫ 8.5 tỷ

05/15/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Chánh

493 m2
₫ 4.1 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Chánh

150 m2
₫ 4.15 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà  tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Chánh

125 m2
Tây Nam
₫ 1.2 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Trương Quang Trọng

₫ 4.7 tỷ

05/18/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Quảng Phú

70 m2
₫ 1.1 tỷ

05/15/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Chánh Lộ

₫ 1.5 tỷ

05/11/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ

₫ 1.8 tỷ

05/09/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Quảng Phú

₫ 1.17 tỷ

05/09/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ

₫ 1.45 tỷ

05/09/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Lộ

₫ 2.2 tỷ

05/09/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Chánh

₫ 4150 tỷ

05/05/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Chánh

70 m2
Bắc
₫ 1.5 tỷ

05/04/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Phường Quảng Phú

100 m2
4
2
₫ 2.5 tỷ

05/04/2020