Mua bán nhà tại Xã Tịnh Ấn Tây, Huyện Sơn Tịnh

1 - 7 của 7
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Ấn Tây

100 m2
Nam
3
3
₫ 950 triệu

1/8/2018

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Ấn Tây

100 m2
2
3
₫ 1.1 tỷ

12/26/2017

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Ấn Tây

100 m2
3
3
₫ 950 triệu

12/25/2017

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Ấn Tây

100 m2
2
3
₫ 1.04 tỷ

12/25/2017

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Ấn Tây

100 m2
Nam
4
3
₫ 1.18 tỷ

11/28/2017

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Ấn Tây

100 m2
Nam
3
3
₫ 960 triệu

4/3/2017

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Sơn Tịnh

Quảng Ngãi, Huyện Sơn Tịnh, Xã Tịnh Ấn Tây

100 m2
₫ 955 triệu

3/31/2017