Mua bán Nhà tại Hội An, Quảng Nam

1 - 15 của 22
Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Xã Cẩm Thanh

162.5 m2
Tây Nam
4
₫ 7.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Biệt thự  tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Xã Cẩm Thanh

162.5 m2
Tây Nam
₫ 7.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Biệt thự  tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Xã Cẩm Thanh

162.5 m2
Tây Nam
₫ 7.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Xã Cẩm Thanh

₫ 9.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Xã Cẩm Thanh

162 m2
Tây
4
₫ 7.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Minh An

164 m2
₫ 17.2 tỷ

05/23/2020

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm Phô

292 m2
8
9
₫ 21 tỷ

05/20/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cửa Đại

318 m2
Đông
4
3
₫ 15 tỷ

05/18/2020

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm Phô

67 m2
Đông Nam
2
2
₫ 5 tỷ

05/18/2020

Mua bán Biệt thự 25 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cửa Đại

₫ 6 tỷ

05/10/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

300 m2
3
₫ 19 tỷ

05/06/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Thanh Hà

₫ 2.8 tỷ

05/05/2020

Mua bán Nhà phố  tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Sơn Phong

₫ 70 tỷ

05/05/2020

Mua bán Nhà phố  tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

700 m2
₫ 25.8 tỷ

05/04/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

360 m2
Đông
3
2
₫ 2 tỷ

05/04/2020