Mua bán bất động sản tại Huyện Tiểu Cần, Trà Vinh

1 - 15 của 42
Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

₫ 1.65 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

94 m2
Tây Nam
2
2
₫ 1.65 tỷ

11/21/2019

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

280 m2
Đông Bắc
3
4
₫ 12 tỷ

11/21/2019

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

154 m2
8
₫ 15 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố -1 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

154 m2
Tây
-1
₫ 15 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 8 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 8

154 m2
8
₫ 16 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Xã Bình Kiến

154 m2
Bắc
₫ 15.1 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Xã Bình Kiến

154 m2
Đông Nam
₫ 15 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Xã Bình Kiến

154 m2
Đông Bắc
6
6

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Xã Bình Kiến

154 m2
Tây Bắc
5
4

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Xã Bình Kiến

154 m2
Tây
5
4
₫ 15.6 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

94 m2
Tây
2
2
₫ 1.61 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

93.25 m2
Tây
2
2
₫ 1.63 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

₫ 1.63 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

₫ 1.6 tỷ

11/18/2019