Mua bán kho xưởng tại Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang

16 - 30 của 49
Mua bán Biệt thự  tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Thị trấn Hậu Nghĩa

100 m2
₫ 765 triệu

01/11/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Mỹ Hạnh Nam

100 m2
₫ 2.2 tỷ

01/10/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Tân Mỹ

84 m2
3
4
₫ 3.2 tỷ

01/10/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Lập Hạ

250 m2
₫ 615 triệu

01/10/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Lập Hạ

198 m2
10
₫ 580 triệu

01/10/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Lập Hạ

162 m2
₫ 625 triệu

01/10/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Lập Hạ

210 m2
₫ 710 triệu

01/10/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Hạ

250 m2
₫ 3.6 tỷ

01/10/2020

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Hoà Đông

120 m2
Nam
2
10
₫ 1.1 tỷ

01/09/2020

Mua bán Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Hoà Khánh Đông

132 m2
Đông Nam
1
1
₫ 1.1 tỷ

01/09/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Mỹ Hạnh Nam

80 m2
₫ 2.2 tỷ

01/09/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Thị trấn Đức Hoà

₫ 2.7 tỷ

01/08/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Mỹ Hạnh Bắc

50 m2
2
2
₫ 580 triệu

01/08/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Mỹ Hạnh Bắc

75 m2
₫ 2.2 tỷ

01/07/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Đức Hoà

Long An, Huyện Đức Hoà, Xã Đức Lập Hạ

210 m2
₫ 615 triệu

01/07/2020