Mua bán Nhà tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

1 - 15 của 584
Mua bán Nhà riêng 21 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

93.5 m2
Nam
21
22
₫ 32 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 2

46 m2
3
2
₫ 2.1 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

₫ 6 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

66 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 2.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Biệt thự 7 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

250 m2
7
4
₫ 12.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

150 m2
Tây Nam
2
1
₫ 3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

60 m2
3
2
₫ 5.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

₫ 6 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

76 m2
Tây Bắc
4
4
₫ 6 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

75.72 m2
3
2
₫ 4.1 tỷ

05/27/2020

Mua bán Biệt thự  tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

₫ 13.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Biệt thự  tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

₫ 21.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

₫ 17.3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà  tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

124 m2
₫ 22 tỷ

05/27/2020