Mua bán nhà tại Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang

1 - 15 của 98
Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 5.8 tỷ

12/15/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

100 m2
4
₫ 9.5 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 8 tỷ

12/14/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

51 m2
Bắc
2
2
₫ 4.2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

51 m2
Tây
3
2
₫ 2.15 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

59 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 2.45 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

60 m2
Tây
3
2
₫ 2.15 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 1.35 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

60 m2
3
2
₫ 2.15 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 1.6 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

41 m2
Đông Nam
3
2
₫ 1.6 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 1.6 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 4.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

180 m2
3
4
₫ 4.6 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

45 m2
₫ 3.1 tỷ

12/12/2019