Mua bán nhà tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 953
Mua bán Biệt thự  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thái

₫ 21.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 12 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

100 m2
12
12
₫ 55 triệu

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

117 m2
Đông Nam
3
1
₫ 3.35 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

119 m2
₫ 15.4 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

42 m2
4
₫ 6 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hòa

48 m2
1
₫ 11.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phương Sơn

120 m2
4
₫ 15 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

105 m2
₫ 11.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

83 m2
4
₫ 3.7 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

112 m2
4
₫ 20 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

102 m2
₫ 14 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

125 m2
₫ 20.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Tiến

64 m2
₫ 7.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

62 m2
₫ 11.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hòa

264 m2
Đông Nam
3
₫ 18.48 tỷ

12/06/2019