Mua bán nhà tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 999
Bán Khách Sạn Nha Trang Khách Sạn Châu Loan Đèn Lồng Đỏ

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vạn Thắng

900 m2
₫ 220 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

51 m2
Bắc
2
2
₫ 4.2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

70 m2
Đông
5
6
₫ 9.8 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thái

216.6 m2
3
4
₫ 4 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

51 m2
Tây
3
2
₫ 2.15 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

59 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 2.45 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

60 m2
Tây
3
2
₫ 2.15 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 1.35 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

36 m2
₫ 6.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 16.8 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 24 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Tân

₫ 13 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hòa

₫ 14 tỷ

12/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

40 m2
₫ 4.5 tỷ

12/12/2019