Mua bán Nhà tại Hòa Bình

1 - 15 của 64
TOP
Đại gia Việt dốc tiền xây Beverly Hill

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Cư Yên

400 m2
₫ 3 tỷ

01/04/2016

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

150 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2.7 tỷ

07/04/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

150 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2.7 tỷ

07/04/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Cư Yên

350 m2
4
₫ 3.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Cư Yên

350 m2
5
5
₫ 3.5 tỷ

07/04/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

₫ 2.7 tỷ

07/03/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

150 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 2.74 tỷ

07/03/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Kỳ Sơn

Hòa Bình, Huyện Kỳ Sơn, Xã Dân Hòa

150 m2
2
2
₫ 2.2 tỷ

07/03/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

150 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.74 tỷ

07/02/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

250 m2
₫ 2.7 tỷ

07/02/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

150 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 2.74 tỷ

07/01/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

₫ 2.7 tỷ

07/01/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

₫ 2.7 tỷ

06/30/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Tân Vinh

150 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.74 tỷ

06/30/2020