Mua bán Nhà tại Hậu Giang

1 - 15 của 21
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

144 m2
4
3
₫ 3.4 tỷ

07/03/2020

Mua bán Nhà  tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

100 m2
₫ 869 triệu

06/30/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

110 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 2.7 tỷ

06/28/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 1

300 m2
₫ 3.3 tỷ

06/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

780000 m2
₫ 709 triệu

06/27/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Châu Thành A

Hậu Giang, Huyện Châu Thành A, Xã Tân Phú Thạnh

50 m2
Đông Bắc
4
2
₫ 82 triệu

06/26/2020

Mua bán Nhà phố  tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

85 m2
Tây Nam
₫ 790 triệu

06/22/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

125 m2
4
3
₫ 1.4 tỷ

06/19/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 3

309 m2
₫ 1.3 tỷ

06/19/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 1

125 m2
3
3
₫ 1.2 tỷ

06/19/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

125 m2
3
0
₫ 1.1 tỷ

06/19/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

120 m2
4
3
₫ 1.6 tỷ

06/19/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

120 m2
4
2
₫ 1.3 tỷ

06/19/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

125 m2
3
3
₫ 1.4 tỷ

06/19/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

₫ 1.6 tỷ

06/19/2020