Mua bán nhà tại Huyện Long Thành, Đồng Nai

1 - 15 của 62
TOP
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Lộc An

400 m2
Tây
3
1
₫ 4.1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tam Phước

₫ 1.1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tam Phước

80 m2
Đông
3
2
₫ 800 triệu

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 35 phòng ngủ tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Bàu Cạn

959 m2
35
35
₫ 9.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

80 m2
2
2
₫ 768 triệu

12/06/2019

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tam Phước

300 m2
2

12/05/2019

Mua bán Nhà 10 phòng ngủ tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Thị Trấn Long Thành

962 m2
Tây Nam
10
10
₫ 60 triệu

12/04/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

64 m2
Đông
3
2
₫ 800 triệu

12/04/2019

Mua bán Nhà 8 phòng ngủ tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Thị Trấn Long Thành

961 m2
Tây Nam
8
8
₫ 12 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Đức

100 m2
3
5
₫ 4.3 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà 35 phòng ngủ tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tam An

960 m2
Tây Nam
35
10
₫ 105 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà riêng 10 phòng ngủ tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

210 m2
Đông Nam
10
10
₫ 3.15 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

90 m2
3
2
₫ 680 triệu

12/03/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

80 m2
Đông
3
2
₫ 800 triệu

12/03/2019