Mua bán Nhà tại Thành phố Buôn Ma Thuột, ĐắkLắk

16 - 30 của 242
Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

124 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 9 tỷ

05/26/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân An

98 m2
Tây Nam
4
2
₫ 2.8 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Ea Kao

420 m2
Đông Bắc
3
1
₫ 1.19 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Ea Kao

408 m2
Đông Bắc
3
2
₫ 1.19 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

₫ 3.85 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lập

₫ 2.25 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

₫ 1.62 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

106 m2
Đông Bắc
₫ 4.15 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Thành

150 m2
Đông Bắc
3
1
₫ 2.15 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Thành

109 m2
Nam
2
1
₫ 2.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

₫ 4.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Thành Nhất

₫ 2.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lập

₫ 2.35 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Thành Công

95 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.65 tỷ

05/24/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Cư E Bur

105 m2
Đông
3
2
₫ 1.84 tỷ

05/24/2020