Mua bán Nhà tại Thành phố Buôn Ma Thuột, ĐắkLắk

196 - 210 của 242
Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Tiến

63 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.85 tỷ

05/14/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

78 m2
Tây Nam
2
1
₫ 1.249 tỷ

05/14/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Cư E Bur

159 m2
Tây
2
1
₫ 1.299 tỷ

05/14/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Cư E Bur

105 m2
Đông
2
1
₫ 1.2 tỷ

05/14/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Thành Công

123 m2
Tây
₫ 7 tỷ

05/14/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

135 m2
Tây Bắc
4
₫ 5.85 tỷ

05/14/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Tiến

181 m2
Đông
3
2
₫ 2.3 tỷ

05/14/2020

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lập

₫ 7.5 tỷ

05/14/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

183 m2
Tây Bắc
₫ 8 tỷ

05/14/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Hòa

125 m2
Nam
2
₫ 2.5 tỷ

05/14/2020

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Thành Công

294 m2
Nam
6
₫ 12.5 tỷ

05/14/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

₫ 2.05 tỷ

05/14/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

115 m2
Tây
3
₫ 2.4 tỷ

05/14/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân An

162 m2
Đông Nam
3
₫ 6.99 tỷ

05/13/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Cư E Bur

115 m2
Đông
4
1
₫ 1.65 tỷ

05/13/2020