Mua bán nhà tại Thành phố Buôn Ma Thuột, ĐắkLắk

1 - 15 của 196
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lập

100 m2
Đông Bắc
3
₫ 5 tỷ

04/01/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

86 m2
Đông
2
₫ 1.25 tỷ

04/01/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

90 m2
Bắc
2
₫ 2.3 tỷ

04/01/2020

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lập

76 m2
Đông Nam
1
1
₫ 810 triệu

04/01/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Thành Nhất

88 m2
Tây
2
1
₫ 650 triệu

04/01/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

90 m2
Đông
2
1
₫ 1.35 tỷ

04/01/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Cư E Bur

159 m2
Tây
2
1
₫ 1.299 tỷ

04/01/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

78 m2
Tây Nam
2
1
₫ 1.249 tỷ

04/01/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Tiến

63 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.85 tỷ

04/01/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Cư E Bur

105 m2
Đông
3
1
₫ 1.75 tỷ

04/01/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân An

102 m2
Tây Bắc
3
4
₫ 6.3 tỷ

04/01/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

126 m2
Bắc
2
1
₫ 1.99 tỷ

04/01/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Cư E Bur

126 m2
Tây
2
1
₫ 1.68 tỷ

04/01/2020