Mua bán Nhà tại Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

1 - 15 của 796
Mua bán Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

92 m2
₫ 9.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

53 m2
₫ 1.55 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

58.3 m2
₫ 2.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Hưng Lợi

53 m2
₫ 1.35 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

60 m2
₫ 1.68 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

44 m2
₫ 1.59 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà 96 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

₫ 60 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

80.8 m2
₫ 2.16 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Thới Bình

₫ 2.699 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

₫ 2.15 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

₫ 1.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

₫ 2.95 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

₫ 4.35 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà  tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

₫ 4.9 tỷ

05/25/2020