Mua bán nhà tại Quận Bình Thủy, Cần Thơ

1 - 15 của 47
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

63.5 m2
Đông Nam
4
3
₫ 2.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

43 m2
2
₫ 1.15 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

65 m2
Tây Bắc
2
₫ 1.79 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

₫ 4.7 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Tuyền

40 m2
Bắc
3
2
₫ 1.5 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

141 m2
Đông
3
2
₫ 2.65 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

100 m2
Nam
2
1
₫ 2.23 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

71 m2
Tây Bắc
2
₫ 1.55 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

300 m2
₫ 5.98 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Tuyền

40 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.88 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

146.8 m2
Đông Nam
4
3
₫ 5.6 tỷ

11/11/2019

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Tuyền

45 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.58 tỷ

11/10/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

53 m2
2
2
₫ 3.89 tỷ

11/10/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

148 m2
Đông Bắc
3
1
₫ 2.65 tỷ

11/9/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

72 m2
₫ 125 triệu

11/9/2019