Mua bán Nhà tại Quận Bình Thủy, Cần Thơ

1 - 15 của 85
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

63.5 m2
Đông Nam
4
3
₫ 2.95 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

54 m2
Tây
2
1
₫ 1.4 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

67 m2
₫ 1.42 tỷ

07/03/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

60 m2
₫ 4.5 tỷ

07/03/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

110 m2
₫ 2.55 tỷ

07/03/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Tuyền

47.4 m2
₫ 1.66 tỷ

07/03/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

₫ 1.75 tỷ

07/03/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Tuyền

40 m2
Bắc
3
2
₫ 1.5 tỷ

07/03/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

45 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.85 tỷ

07/03/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

72 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2.75 tỷ

07/03/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Tuyền

62 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 1.4 tỷ

07/03/2020

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

63 m2
Đông Nam
4
4
₫ 2.8 tỷ

07/03/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

₫ 1.25 tỷ

07/03/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

₫ 1.78 tỷ

07/03/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Tuyền

100 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 3.65 tỷ

07/03/2020