Mua bán nhà tại Cần Thơ

1 - 15 của 529
Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

55 m2
Tây Nam
2
₫ 2.3 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Thường Thạnh

₫ 2.2 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Thới Bình

56 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.45 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

40 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.5 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Lê Bình

105 m2
2
1
₫ 105 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Phú

211 m2
Đông Nam
3
3
₫ 3.99 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

₫ 2.59 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Ba Láng

115 m2
3
2
₫ 2.2 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

28 m2
Đông Nam
2
1
₫ 1.25 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

₫ 1.25 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Nghiệp

39 m2
Đông Nam
2
1
₫ 1.33 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

90 m2
Tây Nam
2
1
₫ 2.3 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Thới Bình

61 m2
Đông Nam
2
1
₫ 1.49 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

90 m2
3
2
₫ 2.35 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

60 m2
Tây Nam
3
3
₫ 3 tỷ

11/12/2019