Mua bán Nhà tại Bình Phước

151 - 165 của 216
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

130 m2
Bắc
4
4
₫ 2.6 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

80 m2
₫ 650 triệu

05/19/2020

Mua bán Nhà  tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

80 m2
₫ 650 triệu

05/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

80 m2
₫ 650 triệu

05/19/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

₫ 680 triệu

05/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

130 m2
₫ 2.3 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

200 m2
₫ 460 triệu

05/17/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

125 m2
2
3
₫ 2.5 tỷ

05/16/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Thành

100 m2
₫ 1.2 tỷ

05/16/2020

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

₫ 2.2 tỷ

05/16/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

1000 m2
₫ 425 triệu

05/16/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tân Bình

80 m2
₫ 650 triệu

05/16/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

₫ 650 triệu

05/15/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

300 m2
₫ 1.2 tỷ

05/15/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, Thị xã Đồng Xoài, Phường Tiến Hưng

130 m2
3
3
₫ 1.6 tỷ

05/15/2020