Mua bán nhà tại Huyện Chơn Thành, Bình Phước

1 - 15 của 15
Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

100 m2
Đông
3
3
₫ 1.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Long

100 m2
Tây
2
2
₫ 1.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

75 m2
Đông Nam
4
3
₫ 1.4 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

100 m2
Đông Nam
₫ 1.4 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

100 m2
2
₫ 600 triệu

11/19/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

₫ 695 triệu

11/16/2019

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

150 m2
₫ 1 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

1000 m2
₫ 425 triệu

11/07/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Nha Bích

300 m2
₫ 1.2 tỷ

11/06/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Long

200 m2
₫ 1.4 tỷ

11/06/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Lập

200 m2
₫ 1 tỷ

11/06/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

500 m2
Đông
₫ 1.4 tỷ

11/06/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

200 m2
₫ 450 triệu

11/05/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

200 m2
3
₫ 8 tỷ

11/05/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

210 m2
3
₫ 850 triệu

11/05/2019