Mua bán nhà tại Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một

1 - 15 của 92
Mua bán Nhà riêng 16 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

300 m2
16
16
₫ 1.15 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

80 m2
₫ 2.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà  tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

300 m2
₫ 920 triệu

11/20/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

85 m2
2
2
₫ 3.4 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

₫ 6.8 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố  tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

85 m2
Đông Nam
₫ 3.2 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

450 m2
₫ 500 triệu

11/19/2019

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

75 m2
4
4
₫ 2.6 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

80 m2
5
4
₫ 2.9 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

74 m2
3
4
₫ 2.6 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

75 m2
4
4
₫ 2.7 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố  tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

120 m2
₫ 2.95 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

70 m2
4
4
₫ 2.5 tỷ

11/15/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương, Tp. Thủ Dầu Một, Phường Phú Hòa

70 m2
5
4
₫ 2.5 tỷ

11/15/2019