Mua bán nhà tại Thị trấn Dĩ An, Thị Xã Dĩ An

1 - 15 của 45
Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

80 m2
2
2
₫ 1.29 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

126 m2
6
6
₫ 2.9 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà 6 phòng ngủ tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

150 m2
Đông Nam
6
4
₫ 7 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 7 phòng ngủ tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

150 m2
Đông Nam
7
4
₫ 7.1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 6 phòng ngủ tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

150 m2
Đông
6
6
₫ 7 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

100 m2
3
3

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

₫ 2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Biệt thự  tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

390 m2
₫ 16.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

170 m2
4
4
₫ 4.1 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà 7 phòng ngủ tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

150 m2
7
7
₫ 1.55 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

₫ 2.37 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà riêng 16 phòng ngủ tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

300 m2
16
16
₫ 1.3 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

110 m2
3
2
₫ 3.8 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

80 m2
3
3
₫ 3.4 tỷ

12/03/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Thị Xã Dĩ An

Bình Dương, Thị Xã Dĩ An, Thị trấn Dĩ An

110 m2
3
3
₫ 3.8 tỷ

12/03/2019