Mua bán Nhà tại Huyện Tân Uyên, Bình Dương

1 - 15 của 175
TOP
BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Thái Hòa

78 m2
2
1
₫ 1.25 tỷ

05/15/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Thị trấn Tân Phước Khánh

₫ 1.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Thị trấn Tân Phước Khánh

₫ 1.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Thị trấn Tân Phước Khánh

96 m2
₫ 1.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Thị trấn Tân Phước Khánh

₫ 2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

100 m2
2
2
₫ 1.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Thị trấn Tân Phước Khánh

120 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Thị trấn Tân Phước Khánh

72 m2
3
2
₫ 2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Thị trấn Tân Phước Khánh

144 m2
3
2
₫ 1.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Thị trấn Tân Phước Khánh

60 m2
3
2
₫ 1.2 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Thị trấn Tân Phước Khánh

128 m2
2
2
₫ 1 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Thị trấn Tân Phước Khánh

96 m2
₫ 1.6 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Bạch Đằng

300 m2
₫ 1.25 tỷ

05/27/2020