Mua bán nhà tại Huyện Bến Cát, Bình Dương

1 - 15 của 243
Mua bán Nhà tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

300 m2
₫ 1.9 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

300 m2
₫ 2.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

300 m2
₫ 2.3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

133 m2
3
3
₫ 1.45 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

300 m2
₫ 1.3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Tân Định

108 m2
Nam
2
2
₫ 2.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

80 m2
₫ 1.55 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

85 m2
₫ 1.55 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

80 m2
₫ 1.65 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

180 m2
₫ 770 triệu

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

75 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 1.36 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

300 m2
₫ 1.3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

300 m2
₫ 2.85 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Thị trấn Mỹ Phước

150 m2
₫ 1.1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Huyện Bến Cát

Bình Dương, Huyện Bến Cát, Xã Thới Hòa

150 m2
Đông
₫ 2.8 tỷ

12/06/2019