Mua bán Nhà tại Bắc Ninh

1 - 15 của 99
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Phù Chẩn

120 m2
Đông
4
4
₫ 5.185 tỷ

07/05/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

87 m2
4
3
₫ 5.65 tỷ

07/05/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Hoàn Sơn

186 m2
₫ 3.5 tỷ

07/05/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

60 m2
Tây Bắc
₫ 2.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Đông Ngàn

₫ 6.9 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà  tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Phường Đồng Nguyên

₫ 2.75 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Phù Chẩn

120 m2
Đông Nam
3
4
₫ 3.9 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

₫ 2.4 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Ninh Xá

92 m2
Đông Nam
4
2
₫ 3.2 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Phù Chẩn

120 m2
Tây Nam
3
4
₫ 4 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Huyện Tiên Du

Bắc Ninh, Huyện Tiên Du, Xã Đại Đồng

75 m2
4
4
₫ 2.3 tỷ

07/02/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Phù Chẩn

162 m2
3
3
₫ 4.5 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Phù Chẩn

120 m2
3
3
₫ 3.45 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Phù Chẩn

280 m2
Đông
4
4
₫ 5.185 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Phù Chẩn

75 m2
5
5
₫ 2.4 tỷ

07/01/2020