Mua bán Nhà tại Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 18
Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

1000 m2
4
4
₫ 8 tỷ

05/20/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

10000 m2
Đông Nam
3
5
₫ 8 tỷ

05/20/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

688 m2
Đông Nam
3
4
₫ 24 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Thị trấn Phước Bửu

212 m2
3
3
₫ 3.1 tỷ

05/20/2020

Mua bán Biệt thự 6 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

200 m2
6
6
₫ 5 tỷ

05/20/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

120 m2
Nam
3
3
₫ 4.7 tỷ

05/19/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bình Châu

300 m2
Đông Nam
4
5
₫ 2.5 tỷ

05/18/2020

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bưng Riềng

120 m2
Nam
3
3
₫ 4.4 tỷ

05/18/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bình Châu

300 m2
4
4
₫ 5.185 tỷ

05/18/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bình Châu

160 m2
₫ 5.4 tỷ

05/14/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

439 m2
2
2
₫ 8.4 tỷ

05/11/2020

Mua bán Biệt thự 7 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

200 m2
7
6
₫ 5 tỷ

05/09/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

546 m2
₫ 8.45 tỷ

05/04/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Tân

439 m2
2
2
₫ 8.45 tỷ

05/04/2020