Mua bán nhà tại Huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 30
Mua bán Nhà phố  tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị trấn Phú Mỹ

400 m2
₫ 4.2 tỷ

02/25/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Xã Hắc Dịch

500 m2
₫ 1 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Xã Tóc Tiên

804 m2
6
6
₫ 5 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà  tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị trấn Phú Mỹ

180 m2
₫ 1.1 tỷ

02/18/2020

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị trấn Phú Mỹ

9844 m2
Tây Bắc
1
1
₫ 5.8 tỷ

02/18/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Xã Tân Phước

80 m2
₫ 190 tỷ

02/17/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị trấn Phú Mỹ

200 m2
₫ 1.8 tỷ

02/17/2020

Mua bán Nhà 3 phòng ngủ tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Thị trấn Phú Mỹ

95 m2
3
3
₫ 1 tỷ

02/15/2020

Mua bán Nhà phố 16 phòng ngủ tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Xã Tân Hoà

260 m2
16
5
₫ 750 triệu

02/14/2020

Mua bán Nhà phố 16 phòng ngủ tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Xã Tân Hoà

260 m2
16
4
₫ 750 triệu

02/14/2020

Mua bán Nhà phố  tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Xã Tân Hoà

300 m2
₫ 580 triệu

02/14/2020

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Xã Tân Hoà

₫ 1.3 tỷ

02/14/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Xã Tân Hoà

85 m2
3
1
₫ 840 triệu

02/14/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Xã Tân Hoà

130 m2
Tây Nam
2
1
₫ 900 triệu

02/14/2020

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Huyện Tân Thành

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Tân Thành, Xã Tân Hoà

129 m2
Tây Nam
2
1
₫ 950 triệu

02/14/2020