Mua bán Nhà tại Thành phố Long Xuyên, An Giang

1 - 15 của 15
Mua bán Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Xã Mỹ Hòa

86.4 m2
Tây Bắc
1
1
₫ 2.25 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Xã Mỹ Hòa

81 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Long

199 m2
Đông Nam
4
3
₫ 6.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Nhà riêng 1 phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Phước

72 m2
Tây Nam
1
2
₫ 1.7 tỷ

05/21/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Bình Khánh

92.8 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.55 tỷ

05/19/2020

Mua bán Nhà phố  tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Long

₫ 28 tỷ

05/17/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Phước

74.4 m2
Tây Bắc
₫ 1.4 tỷ

05/11/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Bình Khánh

185 m2
Tây
3
3
₫ 3.05 tỷ

05/09/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Quý

₫ 950 triệu

05/08/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Bình Khánh

₫ 790 triệu

05/08/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Bình Khánh

₫ 1.99 tỷ

05/08/2020

Mua bán Nhà 4 phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Phước

₫ 4.5 tỷ

05/08/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Quý

₫ 890 triệu

05/08/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Mỹ Long

144.8 m2
Đông Nam
2
2
₫ 3.2 tỷ

05/06/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Thành phố Long Xuyên

An Giang, Thành phố Long Xuyên, Phường Mỹ Phước

₫ 3.6 tỷ

05/02/2020