Kết quả trang 87 cho Mua bán nhà phố tại Việt Nam

1 - 15 của 474
Mua bán Nhà riêng  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

₫ 8.5 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

200 m2
5
5
₫ 2.2 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

180 m2
Đông Nam
4
4
₫ 2.5 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

₫ 2.8 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

₫ 8.3 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

100 m2
2
2
₫ 4 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hiệp Tân

868 m2
4
4
₫ 80 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

60 m2
4
2
₫ 5.5 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Hiệp Tân

868 m2
4
4
₫ 80 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

₫ 6.8 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

130 m2
Bắc
3
3
₫ 2.15 tỷ

02/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường 16

₫ 4.35 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường 11

₫ 4.7 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

₫ 3.2 tỷ

02/24/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thọ Hoà

29 m2
3
3
₫ 3.9 tỷ

02/24/2020