Mua bán Nhà riêng tại Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1650
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 02

94 m2
3
2
₫ 6.5 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 13

40 m2
2
₫ 5.5 tỷ

07/01/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 15

59 m2
5
3
₫ 5.9 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 15

59 m2
Bắc
4
3
₫ 6 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 08

₫ 3.05 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 07

40 m2
6
₫ 6.5 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

67 m2
₫ 6.8 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 01

50 m2
₫ 6.9 tỷ

07/02/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

50 m2
4
3
₫ 6.4 tỷ

06/24/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 12

₫ 6.65 tỷ

07/02/2020