Mua bán nhà riêng tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1365
Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

44 m2
4
₫ 5.45 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

100 m2
2
1
₫ 8.9 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

188 m2
₫ 5.3 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

280 m2
₫ 9.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

80 m2
₫ 9.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

78 m2
₫ 9.6 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

281 m2
₫ 9.3 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

281 m2
₫ 9.35 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

281 m2
5
6
₫ 9.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

₫ 1 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

31 m2
₫ 3.85 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

48 m2
₫ 2.68 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

52 m2
₫ 2.75 tỷ

02/21/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

₫ 9.6 tỷ

02/21/2020