Mua bán Nhà riêng tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 277
Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 02

47 m2
Tây Bắc
4
4
₫ 4.35 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 02

37 m2
2
2
₫ 4.7 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 15

39 m2
₫ 3.75 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

41 m2
2
₫ 3.75 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 09

₫ 6.1 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 09

₫ 6.1 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 06

114 m2
₫ 6 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 09

43 m2
₫ 975 triệu

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

240 m2
Đông Nam
4
2
₫ 10.9 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 08

₫ 5.8 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 02

43.2 m2
₫ 6.8 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

84 m2
₫ 9 tỷ

07/16/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 01

₫ 3.4 tỷ

07/15/2020